Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

V ý r o č n é s p r á v y
občianskeho združenia MOVITA

 


Výročné správy združenia Movita:


 

 

Späť

© 2006 New Trade s. r. o.