Súvisiace linky

Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

Adresár slovenských a českých ženských organizácií zaoberajúcich sa násilím páchaným na ženách

Iniciatíva Piata žena

Fenestra

EsFem

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

proFem, Česká republika


 

Ďalšie organizácie zaoberajúce sa násilím páchaným na ženách

Women Against Violence Europe

Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Informationsstelle gegen Gewalt, Rakúsko

4. Autonomes Frauenhaus Berlin/Cocon e.V. Frauenverein, Nemecko

NANE, Maďarsko

National Electronic Network on Violence Against Women, USA

Minnesota Advo-cates for Human Rights' Stop Violence Against Women, USA

European Women´s Lobby -- Violence Centre

Amnesty International: Stop Violence Against Women

V-Day

METRAC -- Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children, Kanada


Anti-violence Resource Guide by V-Day and Feminist.com

Violence Against Women Online Resources


 

16 akčných dní proti rodovo podmienenému násiliu

 

Women´s Global Leadership Insitute, New Jersey

 

Generálna prokuratúta SR:   www.genpro.gov.sk

 

 

www.mia.sk/De_TL/PaSV/DT_200101/08_01_11....

 

 

 Späť

© 2006 New Trade s. r. o.