KTO SME

 

Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí

Reportáž

Z dennej tlače

Knihy o násilí

Krízové linky

O násilí

Súvisiace linky

 

 

Občianske združenie MOVITA (znamená Mozaika života, z latinského Mozaika Vita) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

 

Hlavné zameranie občianskeho združenia MOVITA:

˙ Vytváranie podmienok pre rešpektovanie, dodržiavanie a rozvoj ľudských práv a rovnoprávneho zaobchádzania medzi mužmi a ženami

˙ Poskytovanie poradenstva, vzdelávacích aktivít, sociálnej a humanitnej pomoci, všeobecno-prospešných informácií ženám, matkám, mužom, otcom, zamestnaným/nezamestnaným ľuďom, osobám s rodinnými povinnosťami, osamelým matkám/ osamelým otcom

˙ Organizovanie a/alebo spolupodieľanie sa na organizovaní vzdelávacích,  humanitárnych, kultúrnych a spoločenských aktivít

˙ Poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

˙ Poskytovanie opatrovateľskej služby

 

Sídlom O.z. MOVITA je Pezinok, Záhradná ulica č. 7 a bolo založené a zaregistrované Minosterstvom vnútra SR dňa 14.10.2005.

Členovia O.z. MOVITA:

RIADITEĽKA:

PhDr. Eva Havelková, PhD.

Správna rada:

Mgr. Igor Taldík člen Správnej rady

Mgr. Katarína Czetmayerová členka Správnej rady

Ing. Alena Gáfriková, Hospodárka združenia

Čestní členovia:

Dennis Miller, USA, Tennessee, Bryan College, Riaditeľ pre zahraničie

PhDr. Dagmar Povodová, riaditeľka krízoveho strediska Duha, Bratislava

Späť

© 2006 New Trade s. r. o.