Krízové linky

Združenie MOVITA

 

KTO SME

Naše stanovy

Základné dokumenty

Naše aktivity

Výročné správy

Keď strach víťazí
Reportáž
Z dennej tlače
Knihy o násilí
Krízové linky
O násilí
Súvisiace linky
 
 

Krízové linky, poradne a ubytovanie
pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia

Organizácie z Iniciatívy piata žena poskytujúce krízovú intervenciu

 

Fenestra

komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách

Košice

od 9.00 --17.00: 055/625 6237 a
non-stop: 0905 204 414
fenestra@fenestra.sk, www.fenestra.sk

Pro Familia

komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách

Humenné

057/7757773 alebo 057/7754417
profamiliahe@nextra.sk

Pro Familia

Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo

Martin

043/4220853
profamiliamt@nextra.sk

Aliancia žien

Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo

Bratislava

0903 519 550
aliancia.zien@internet.sk

Podisea

Krízová linka a poradňa

B.Bystrica

0905316162
podisea@centrum.sk

 

Organizácie poskytujúce pomoc obetiam násilia - Bratislava

 

Brána do života

ubytovanie, sociálne a psychologické poradenstvo

02 / 6241 04 68-9
branadozivota@post.sk

Centrum Nádej
(OZ Pomoc ohrozeným deťom)

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo

02 / 6224 9914, 6224 7887
0905 463425
nadej@gtsi.sk

Domov pre týrané ženy

ubytovanie s utajenou adresou

02 / 4446 0606

Azylové ubytovanie

ubytovanie

02 / 6224 7877

Detské centrum Kľúčik

ubytovanie  s utajenou adresou
poradenstvo externe podľa potreby

02 / 5441 1461, 02 / 6345 2030
0904 / 609 247
ozdck
@centrum.sk

Detský fond SR

poradenstvo

02 / 4333 7825

Krízové centrum rodiny Slonad

poradenstvo

02 / 5441 5991, 5729 7245

Labyrint

 

 

02 / 45524288

Nadácia pomoc deťom v ohrození

 materiálna, finančná a právna pomoc

02 / 5931 7185,
ww.pomocdetom.sk

Návrat Bratislava

poradenstvo

 

02 / 5244 4361, 02/5249 9276

Pomoc obetiam násilia

poradňa v pondelok, utorok, štvrtok 14:00 - 18:00  

 Bezručova 6

02 / 52 93 21 94
www.pomocobetiam.sk
linkapomoci@stonline.sk

Západné Slovensko

 

Áno pre život n. o.

 

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, duchovná podpora

Rajecké Teplice

041 / 5494 950, 041/5498 094
apz@nextra.sk

Azylový dom Emauzy
(Križovatky n.f.)

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, duchovná podpora

Holíč

034 / 668 3110 alebo
0907 / 899 271
krizovatky@ba.telecom.sk

Centrum pre rodinu

poradňa

Trnava

033 / 5513 737

Centrum prevencie a pomoci
Dafne

pomoc obetiam obchodovania s ľudmi a obetiam domaceho nasilia - socialne poradenstvo a navrat obeti do vlasti

Žilina

041/7631 222
unia.dafne@caramail.com

Detské krízové centrum Náruč

poradňa

Žilina

041 / 5166 543-4,0905/988 800
naruc@nextra.sk

Gradus

poradňa

Žilina

041 / 5622 175

Krízové centrum Dúha

poradňa

Čadca

 

Návrat Žilina

poradňa

Žilina

041 / 7234 273

Pomoc deťom v kríze

poradňa

 

041 / 5682 509

Pomoc obetiam násilia

štvrtok 14:00 - 18:00

Trnava, Trhová 2

0907 380 642
www.pomocobetiam.sk

Slonad -- Centrum Slniečko n.o.

ubytovanie, sociálne, psychologické a právne poradenstvo
(špecializácia na deti)

Nitra

037 / 6585 190, 037 / 658 5222
centrumslniecko@post.sk

SKC Dotyk

komplexné služby obetiam dom.násilia

Beckov

032 / 7777 216, 0904/172 389
0908 / 714 762, 0908/ 207230

Ženy Kysúc - Maják pre ženy,  n.f.

poradňa, termín po dohode

Čadca

041 / 4334 898 , fax 433 48 98
zeny _ kysuc@nextra .sk

Stredné Slovensko

 

Krízové centrum Slonad -- Srdiečko

 

Banská Bystrica

048 / 4135 502, 4131 336

Návrat Banská Bystrica

 

 

048 / 4143 897

Pomoc obetiam násilia

štvrtok 14:00 - 18:00

Banská Bystrica,
Dolná Strieborná 2

0905 308 683
www.pomocobetiam.sk

Východné Slovensko

 

Krízové centrum Mymamy

poradňa

Prešov

051 / 7722 211, 0903 / 617065
apolonia.s@centrum.cz

Návrat Prešov

 

Prešov

051/7737189, 051/7711679

Pomoc rodine

 

Michalovce

056/6884473

Krízové linky a linky dôvery

 

Linka pomoci obetiam násilia

pondelok - piatok
10.-14., 16.-19. hod., inak záznamník

informácie o službách pre  obete trestných činov a prístupe k nim na celom území SR 0850 / 111 321
linkapomoci@stonline.sk
www.pomocobetiam.sk

Policajná linka dôvery

nonstop

 

02 / 55571110

Linka dôvery

 

 

02 / 4446 06 06

Linka Nezábudka

 

 

0800 / 11 00 22

Detská linka záchrany 

 

dispečing Bratislava

0800 / 123232

Detská linka záchrany

 

Banská Bystrica

0820 / 434 343

Linka detskej dôvery Košice

Po-Pi: 14.00 -- 18.00

 

048 / 4146 777

Linka dôvery  Bratislava

nonstop

Bratislava

02 / 4446 0606

Linka dôvery  Humenné

Po -- Pi: 7.00 -- 15.30

Humenné

057 / 7754 749

Linka dôvery  Nitra

nonstop

Nitra

037 / 6523 222

Linka dôvery  Košice

nonstop

Košice

055 / 6441 155

Linka dôvery  Prešov

Po -- Pi: 7.00 -- 15.30

Prešov

051 / 7731 000

Linka detskej istoty (Unicef)

 

 

0800 / 112 112
ldi@unicef.sk

 Späť

© 2006 New Trade s. r. o.

 

 

 Späť